Топ-100

ⓘ Free online encyclopedia. Did you know? page 250                                               

Міністерство фінансів України

Міністерство фінансів Украини - центральний орган виконавчої влади України, який формує та реалізує державну фінансову та бюджетну політику, а також визначає політику у митній та податковій сфері. Міністерство відповідає за те, щоб створювати фін ...

                                               

Національний банк України

Національний банк Украини - центральний банк України, особливий центральний орган державного управління, юридичний статус, завдання, функції, повноваження і принципи організації якого визначаються Конституцією України, Законом України "Про Націон ...

                                               

Податковий кодекс України

Податковий кодекс України - кодифікований закон України, який регулює відносини, що виникають у сфері справляння податків і зборів. В Податковому кодексі вперше в Україні здійснено обєднання в одному нормативно-правовому акті норм права, якими вр ...

                                               

Рада Національного банку України

|розмір_зображення= Рада Національного банку України - вищий орган управління Національного банку України. Стаття 100 Конституції України визначає, що Рада Національного банку України розробляє основні засади грошово-кредитної політики та здійсню ...

                                               

Азартні ігри в Україні

Гральний бизнес в Україні - індустрія грального бізнесу, з 2009 року є незаконною, повязана з казино, інших гральних місць, букмекерських контор, тоталізаторів, гральних автоматів з грошовим або майновим виграшами, проведенням лотерей та розіграш ...

                                               

Відділення економіки НАН України

Науково-дослідний центр індустріальних проблем розвитку Інститут економіки промисловості Рада по вивченню продуктивних сил України Інститут демографії та соціальних досліджень ім. М. В. Птухи Інститут регіональних досліджень Інститут економіко-пр ...

                                               

Луцький машинобудівний завод

Луцький машинобудівний завод - завод у місті Луцьк, УРСР. Є наступником Луцького ремонтного заводу із 3 вересня 1959 року. З цього дня він стає машинобудівним. Відразу змінюється і спеціалізація. На заводі починають виготовляти кузови, автокрамни ...

                                               

Луцький ремонтний завод

2 лютого 1949 року Рада Міністрів УРСР приймає Постанову "Про реорганізацію міжрайонних майстерень капітального ремонту Міністерства сільського господарства УРСР у ремонтні заводи та їх будівництво". Луцьк потрапляє до списку міст, в яких, на пер ...

                                               

Міністерство автомобільного транспорту Української РСР

25 травня 1946 року Указом Президії Верховної Ради УРСР Наркомат автомобільного транспорту був перетворений в Міністерство автомобільного транспорту УРСР. Усі підвідомчі Наркомату організації і підприємства перейшли до Міністерства автомобільного ...

                                               

Раднаргосп

Раднаргоспи - ради народного господарства, державні органи регіонального управління й планування господарства УРСР і СРСР, що існували в 1918 - 1931 і 1957 - 1965 роках.

                                               

Транспорт в УРСР

Транспорт в УРСР був важливим сектором народного господарства, який в економіці УРСР становив 12 - 13 % всіх коштів продукції, а в таких галузях, як нафтопереробна, вугільна чи хімічна, доходило до 27 - 35 %. Транспорт в УРСР поділявся на залізни ...

                                               

Швейна промисловість

З уваги на недорозвиненість цієї галузі промисловості Україна мусить ввозити значну частину текстильних виробів з Росії й інших республік, а також з країн східного блоку. Розміщення швейної промисловості і далі досить нерівномірне. Південно-захід ...

                                               

Аграрне питання в українській революції 1917-1921

Аграрне питання в українській революції 1917 - 1921 - комплекс питань про власність на землі с г. призначення на території України. Напередодні лютневої революції 1917 із 44.1 млн десятин загальної земельної площі с г. призначення близько 40 % ст ...

                                               

Бенефіція

Бенефіцій. 1) В ранньофеодальній Західній Європі VIII - XII століть форма умовного земельного користування. Надавалась королем великим землевласником з умовою виконання одержувачем певних обовязків, найчастіше військової служби. Бенефіція була ді ...

                                               

Ващенко Віктор Петрович

Віктор Петрович Ващенко - історик, завідувач кафедри історії України та декан історичного факультету Одеський національний університет імені І. І. Мечникова, дослідник соціально-економічної історії України першої половини XIX ст.

                                               

Верв

Верв - сільська територіальна община в Київській Русі та у південних словян, відповідала польському "ополю", сербському "околині" чи новгородському "погостові". Термін походить від словянського слова "верв", що означало мотузку, якою вимірювали т ...

                                               

Вислуга

Вислуга - тип умовного володіння землею, що полягав у тимчасовому держанні земельної власності, наданої держателю, або як винагорода за виконання певних обовязків, найчастіше за відбування військової служби, або як умова виконання обовязків. Сист ...

                                               

Вища рада народного господарства

Вища Рада Народного Господарства РСФРР - створена 5 грудня 1917 р. з метою організації діяльності народного господарства та керівництва націоналізованими підприємствами відповідно до декрету РНК РСФРР. Існувала у 1917-1932 рр. В Українській СРР п ...

                                               

Відписні маєтності

Відписні маєтності - особлива категорія маєтностей, відписаних на царський двір, що існували на Лівобережній Україні та Слобідській Україні 18 ст. Статус В.м. одержували володіння тих осіб, які скоїли злочин. Нерідко відписними на царський двір с ...

                                               

Воєнний комунізм

Воє́нний комунизм - назва внутрішньої політики більшовиків у 1918 - 1921 роках під час Громадянської війни. Основною ціллю більшовиків було утримання власної влади в країні та забезпечення Червоної гвардії та Червоної Армії продовольством та інши ...

                                               

Волзький торговий шлях

Волзький торговий шлях - торговий шлях, що сполучав Скандинавію з Халіфатом у ранньому середньовіччі. Більш обґрунтованим є визначення "Балтійсько-Каспійський торговий шлях", в якому волзький відрізок був лише частиною торгової магістралі. Судячи ...

                                               

Волока (міра)

Волока - ділянка землі, що становила 30 моргів, була мірою феодальних повинностей. Сформувалася в результаті так званої "волочної поміри" в Польщі, Литві, Білорусі та в Україні в 16-17 ст.

                                               

Вотчина

Вотчина, або отчина - у середньовіччі й ранньому новому часі приватне спадкове землеволодіння. Належало феодалу за правом спадку від його батька. Власник вотчини міг вільно розпоряджатися нею - продавати, дарувати чи заставляти. В українських зем ...

                                               

Вотчинна промисловість

Вотчинна промисловість - головним чином промисли й промислові підприємства, в основі яких лежала примусова праця особисто чи поземельно залежних посполитих, переважно селян. Мала витоки з вотчинного ремесла, яке оформилося в Київській Русі. На те ...

                                               

Гіберна

Гіберна - вид грошової повинності міщан у Великому князівстві Литовському, яку сплачувало населення міст на утримання армії взимку. Податок стягувався з державних селян, в той час як приватновласницькі селяни сплачували рейтарщину. За період з 16 ...

                                               

Гончарук Тарас Григорович

|Батько= Тарас Григорович Гончарук - доктор історичних наук, професор кафедри історії України Одеського університету імені І. І. Мечникова, дослідник економічної історії України кінця XVIII - першої половини XIX століття, історії Одеси та Південн ...

                                               

Городище (укріплення)

Городище - місце, де збереглися рештки укріпленого поселення, або знайдені сліди під час розкопок, колишній город, городок - у часи давніх словян - постійні укріплені поселення, де часто відбувався й міжобщинний обмін; оборонний комплекс. Ворота ...

                                               

Господарство Київської держави

Економіка Київської Русі Розквіт Київської України-Русі у 9-11 ст. обумовлений головним чином її вигідним географічним положення на перехресті торгових шляхів і звязками з країнами Зх. Європи, Півночі і Півдня. У 12 ст., після перекриття кочовика ...

                                               

Гостиний двір

Гостиний двір - місце, де зупинялися гості-купці, зберігалися товари й велася торгівля. Виник за часів Київської Русі. В XVI-XVII ст. гостиний двір мав вигляд прямокутної площі, обнесеної камяними чи деревяними приміщеннями, обєднаними критими га ...

                                               

Гривня

Гривня - офіційна валюта України. Відповідно до Указу Президента України Леоніда Кучми та статей 99 і 102 Конституції України протягом 2–16 вересня 1996 року в Україні була проведена грошова реформа. В обіг введено національну валюту України грив ...

                                               

Грошовий обіг в Україні 14–19 століть

Грошовий обіг в Україні 14 - 19 століть. Наприкінці 13 - на початку 14 століть, після "безмонетного періоду", на ринку України залишилася невелика кількість монет. У дрібних торгових операціях їх замінили товаро-гроші, у крупних - монетні гривни ...

                                               

Гужова повинність

Гужова повинність - форма обовязкової участі населення у перевезенні державних або панських вантажів із залученням робочої худоби та перевізних засобів окремих громадян.

                                               

Гута (промисел)

Гута - підприємство мануфактурного типу, де вироблялося скло та скляні вироби. В українській і білоруській мовах гутами здавна називали місця, де виробляли скло й різні вироби з нього, а згодом - склоробні заводи. В широкому розумінні гутою можна ...

                                               

Дворище

Дворище - у східнословянських народів давня форма колективного землеволодіння і, одночасно, сільського поселення групи споріднених сімей, назва господарського двора з усіма забудуваннями на Русі в передісторичну добу. Термін "дворище" вживався і ...

                                               

Девятина

Девятина - натуральний податок, який сплачували феодалам залежні селяни у 18–19 ст. на Закарпатській Україні. Становила 1/9 ч. прибутків селянського господарства. Збирали девятину пшеницею, житом, вівсом, ячменем, просом, льоном, виноградом, медо ...

                                               

Держава (землеволодіння)

Держава - форма умовного землеволодіння, яка набирає поширення в часи Великого князівства Литовського. Надавалася за службу боярським вільним слугам, або за умови несення служби. У Західній Європі державі відповідав бенефіцій, а у Московській дер ...

                                               

Дим (одиниця оподаткування)

Подимне, подимщина, димне, дим - одна з форм феодального податку в Київській Русі та на українських землях, що в 14–18 ст. перебували під владою феодальної Литви і Польщі. Назва походить від одиниці оподаткування - диму будинку, двору з комином. ...

                                               

Домінія

Домінія - форма земельної власності у період феодалізму, що поєднувалася з уособленою владою шляхти, церкви, держави.

                                               

Дякло

Дякло - натуральний податок, який платили тяглі селяни переважно - житом і вівсом, інколи - пшеницею, сіном, дровами та ін. продуктами селянського господарства у більшості земель Великого князівства Литовського. Збирався на користь великого князя ...

                                               

Евекта

Евекта - вивожу) - митний податок, що стягувався урядом Гетьманщини за вивезення товарів до Росії в другій половині XVII - XVIII століття. Існував поряд з індуктою. Нерідко евекта віддавалась на відкуп представникам місцевої еліти. У звязку з офі ...

                                               

Жупа (соляна копальня)

Жупа - застаріла назва соляної копальні в формі криниці, а також солеварні. Працівник жупи називався жупником, також жупниками звали управителів соляними жупами, які виконували адміністративні, судові та господарські функції. Гірники, що рубають ...

                                               

Зїзди гірничопромисловців Півдня Росії

До її складу входили власники найбільших механічних і металургійних заводів, шахт та рудників у Харківській губернії, Катеринославській губернії і Херсонській губернії. Створена 1874 у Харкові за ініціативи М.Авдакова та О.Алчевського, статут бул ...

                                               

Загородники

Загородники - порівняно вільна категорія збіднілого населення в Україні, Білорусі та Польщі XIV - XVII ст. Діставали від землевласників право освоювати цілинні землі за межами орних ділянок - "за городами", за що звільнялися на 10 років від феода ...

                                               

Задушні люди

Задушні люди - категорія феодальнозалежного населення у Київській Русі з 11 століття, в Україні, Білорусі і в Московії в 15–18 століттях. В Київській Русі задушними людьми, очевидно, називали холопів, відпущених феодалами на волю на підставі духі ...

                                               

Закладництво

Закладництво - поширений в часи Київської Русі різновид угоди про позику між кредитором і позичальником, де як застава, що мала забезпечувати борг, фігурувала сама особа позичальника. Позичальники, які на умовах закладництва отримували кредит, вв ...

                                               

Земельне законодавство Української Народної Республіки 1917–1918

Земельне законодавство Украинської Народної Республіки 1917 - 1918 - сукупність нормативних актів, що регламентували землеволодіння та землекористування в Українській Народній Республіці. Партії соціалістичного спрямування, які складали організац ...

                                               

Земельне законодавство Української Народної Республіки 1918–1920

Земельне законодавство Української Народної Республіки 1918–1920 Закон про землю Директорії УНР від 8 січня 1919 не поновив, а дещо модифікував нормативні акти Української Центральної Ради. Він підтвердив скасування приватної власності на "всі зе ...

                                               

Земельні реформи Павла Скоропадського

Земельні реформи П.Скоропадського - низка заходів щодо землеволодіння і землекористування, проведених у кінці квітня–листопаді 1918 та спрямованих на скасування загальнонародної й відновлення приватної власності на земельні ресурси України. Гетьм ...

                                               

Земельні та земельно-ліквідаційні комісії в Українській Державі 1918

Земельні та земельно-ліквідаційні комісії в Українській Державі 1918 - державні органи, які займалися питаннями: землеволодіння і землекористування, купівлі та продажу землі, тимчасового управління сільськими маєтками, розвитку сільського господа ...

                                               

Землеволодіння

За часів СРСР усю землю в країні було проголошено власністю держави, загальнонародним надбанням. Земля не могла бути обєктом купівлі-продажу, а З. зводилося фактично лише до користування землею.

Бесплатно и без рекламы
не нужно скачивать или устанавливать

Pino - логическая онлайн игра, в основе которой находится тактика и стратегия. Это ремикс на шахматы, шашки и уголки. Игра развивает воображение, концентрацию внимания, учит решать поставленные задачи, планировать свои действия и логически мыслить. Не важно сколько у вас фишек, главное как они размещены!

интеллектуальная игра онлайн →