Топ-100

ⓘ Free online encyclopedia. Did you know? page 3                                               

Політика України

Негативні особливості політичної культури в умовах сучасної України: недостатньо розвинутий індивідуалізм; нерозвиненість громадянських позицій; низька компетентність в управлінні справами суспільства та держави; правовий нігілізм; заідеологізова ...

                                               

Список міністрів аграрної політики України

Список персон, які керували Секретаріатом земельних справ Української Народної Республіки, Міністерством землеробства Української Держави, Міністерством землеробства Директорії Української Народної Республіки, Державним секретаріятом земельних сп ...

                                               

Список міністрів промислової політики України

Список персон, які керували міністерством промисловості і міністерством промислової політики України. Гладуш Віктор Дмитрович 20 серпня 1987 по жовтень 1990 заступник Голови Ради Міністрів УРСР по питанням галузей важкої промисловості; Голубченко ...

                                               

Список міністрів праці і соціальної політики України

Список персон, які керували Міністерством праці та соціальної політики України та Міністерством праці України з 1991 року, а також Державним секретаріатом праці й суспільної опіки ЗУНР.

                                               

Зовнішня політика Петра Порошенка

Зовнішня політика України за часів президентства Порошенка - зовнішня політика України у період з 2014 по 2019 рік за часів правління 5-го Президента України Петра Порошенка.

                                               

Зовнішня політика України

Зовнішня политика Украини - стратегічний підхід української держави до відносин з іноземними державами, співпраці з міжнародними організаціями, просування своїх національних інтересів та захисту прав своїх громадян та української діаспори за корд ...

                                               

Міністерство промислової політики України

Міністерство промислової политики Украини - колишнє міністерство України. Реорганізовано 23 березня 2014 року шляхом приєднання до Міністерства економічного розвитку і торгівлі.

                                               

Регуляторна політика України у сфері господарських відносин

Регуляторна политика - напрям державної політики, спрямований на вдосконалення правового регулювання господарських відносин, а також адміністративних відносин між регуляторними органами або іншими органами державної влади та субєктами господарюва ...

                                               

Внутрішня політика України

Внутрішня политика Украини - загальний внутрішньополітичний курс держави, сукупність напрямків її діяльності, структур та інститутів щодо організаційного, конкретно-змістовного вислова інтересів народу з метою створення умов для нормального людсь ...

                                               

Політична партія "Нова політика"

Політична партія "Нова політика" зареєстрована Міністерством юстиції 14 лютого 2001 р. та внесена до Реєстру політичних партій під № 80. Лідером партії було обрано Лівенцова Сергія Павловича. 14 березня 2009 р. відбувся черговий зїзд партії. Деле ...

                                               

Міністерство соціальної політики України

Міністерство соціальної політики України - утворене 9 грудня 2010 року шляхом реорганізації Міністерства праці та соціальної політики України. Міністерство соціальної політики України є головним органом у системі центральних органів виконавчої вл ...

                                               

Державна інформаційна політика України

Держ а вна інформацийна политика України визначається як сукупність основних напрямів і способів діяльності держави по одержанню, використанню, поширенню та зберіганню інформації. Державну інформаційну політику розробляють і здійснюють органи дер ...

                                               

Право України (Журнал)

Право України - загальнодержавне періодичне юридичне видання України. Видається українською мовою щомісячно. Метою видання є опублікування авторських матеріалів науково-теоретичного та практичного характеру, судової та правозастосовної діяльності ...

                                               

Інформаційне право України

державної політики у сфері інформації; відповідальності за порушення законодавства про інформацію; порядку та умов збирання, одержування, зберігання, використання та поширення офіційної інформації; порядку та критеріїв віднесення до видів інформа ...

                                               

Магдебурзьке право

Маґдебурзьке право - одна з найпоширеніших правових систем міського самоврядування в Центральній Європі у часи Середньовіччя.

                                               

Закон України "Про авторське право і суміжні права"

Закон України "Про авторське право і суміжні права" - український закон, який охороняє: авторське право - особисті немайнові права і майнові права авторів та їх правонаступників, повязані із створенням та використанням творів науки, літератури і ...

                                               

Право

Право - це обумовлена природою людини і суспільства система регулювання суспільних відносин, що виражає свободу особистості, та якій притаманні нормативність, формальна визначеність в офіційних джерелах і забезпеченість можливістю державного примусу.

                                               

Конституційне право України

Конституцийне право України - провідна галузь національного права, являє собою сукупність правових норм, перш за все принципів і норм конституції, які закріплюють основи політичної та економічної організації суспільства, форму держави, порядок і ...

                                               

Цивільне право

Цивильне право - галузь права, яка охоплює норми права, що регулюють майнові та особисті немайнові правові суспільні відносини між рівноправними субєктами права - фізичними та юридичними особами, територіальними громадами, державами та іншими суб ...

                                               

Право голосу

Право голосу - право громадян країни обирати, тобто шляхом голосування формувати органи публічної влади відповідно до закону, та вирішувати інші значущі питання суспільного життя. Підставою реалізації виборцем свого права голосу на виборах в Укра ...

                                               

Житлове право України

Житлове право України - сукупність правових норм в Україні, що регулюють житлові правові відносини між громадянами, та громадян із державними та громадськими організаціями у процесі реалізації конституційного права людини і громадянина на житло. ...

                                               

Конституційне право

Конституцийне право - галузь права, що становить собою сукупність юридичних норм, які закріплюють основи норм права, основні права, свободи, обовязки, форму правління і форму державного устрою, організацію, спосіб і процедуру формування, концепці ...

                                               

Виборче право

Виборче право - в обєктивному сенсі; - система правових норм, що регулюють суспільні відносини, повязані з виборами органів держави й місцевого самоврядування. Обєктивне виборче право регулює виборчу систему в широкому значенні. Зазвичай, предмет ...

                                               

Авторське право

Авторське право є інструментом власності, права і ключовою галуззю права інтелектуальної власності; воно призначене захищати зовнішню форму вираження обєкта, тобто їхнє "матеріальне втілення". Авторське право не може використовуватись для захисту ...

                                               

Природа

Природа - багатозначний термін, що залежно від контексту, може означати: У широкому розумінні природа - органічний і неорганічний матеріальний світ, Всесвіт, у всій сукупності і звязках його форм, що є обєктом людської діяльності і пізнання, осно ...

                                               

Памятка природи

Памятка природи - окремі унікальні природні обєкти, що мають наукове, пізнавальне, історичне, культурно-естетичне значення. Поняття введено А. Гумбольдтом. Серед них водоспади, печери, гейзери, ущелини, вікові дерева, скелі та ін. Обєкти і компле ...

                                               

Дослідники природи Сходу України

Дослідники природи Сходу України - науковці та аматори, які розвивали й розвивають дослідження біорізноманіття та ландшафтного різноманіття, заповідну справу та інші галузі природознавства краєзнавства на східних теренах України.

                                               

Дика природа

Дика природа - великі, значною мірою некеровані, неконтрольовані і незмінені людьми або здатні відновитися до такого стану ділянки землі, де підтримується місцеве біорізноманіття, екосистемні процеси і є малозмінена людиною нежива природа. На цих ...

                                               

Рослини Червоної книги України зі статусом "Зниклий в природі"

Список рослин Червоної книги України зі статусом "Зниклий в природі" - види, які зникли у природі України, але збереглися у спеціально створених умовах. До Червоної книги України 2009 року видання входять 12 таких видів. Всі належать до розділу " ...

                                               

Геологічна памятка природи

Геологичні памятки природи - унікальні або типові геологічні обєкти, що мають наукову, культурно-пізнавальну або естетичну цінність і охороняються державою. У Європі перший геологічний заповідник в провінції Верхній Прованс створений в 1981 році. ...

                                               

Охорона природи

Охорона природи - сукупність заходів зі збереження, раціонального використання і відновлення природних ресурсів Землі. Це етика, наука, і дії, спрямовані на захист довкілля від забруднення, надмірної експлуатації й іншого шкідливого впливу життєд ...

                                               

Український комітет охорони памяток природи

Створений 16 липня 1926 року Всеукраїнським центральним виконавчим комітетом та Радою народних комісарів УРСР шляхом прийняття "Положення про памятники культури і природи", яке стало першим законодавчим актом України в галузі охорони природи. Пол ...

                                               

Джерело (памятка природи, Роменський район, Нова Гребля)

Гідрологічна памятка природи "Джерело" - утрачений обєкт природно-заповідного фонду, що був оголошений рішенням Сумського Облвиконкому № 704 від 31.12.1980 року та від 13.10.1994 року на землях Новогребельської сільської ради. Адміністративне роз ...

                                               

Природно-заповідний фонд України

Природно-заповидний фонд Украини - ділянки суходолу і водного простору, природні комплекси та обєкти, які мають особливу природоохоронну, наукову, естетичну, рекреаційну та іншу цінність і виділені з метою збереження природної різноманітності лан ...

                                               

Всесвітній фонд дикої природи

Всесвітній фонд природи - міжнародна неурядова організація, що займається збереженням природи, дослідженнями та відновленням природного середовища. Офіційна назва організації була змінена з World Wildlife Fund на World Wide Fund for Nature, проте ...

                                               

Спілка вільних журналістів "Природа над усе"

Спілка вільних журналістів "Природа над усе" - громадська неприбуткова природоохоронна організація, створена київськими журналістами та письменниками. Мета - популяризація ідей біоцентризму, прав тварин, синтез глибинної та соціальної екології. З ...

                                               

Спорт в Україні

Спорт в Україні, як і в будь-яких інших країнах світу, відіграє важливу роль у формуванні загального уявлення про Україну та українську популярну культуру серед її жителів та решти світу. Після розпаду Радянського Союзу, у 1992 році український г ...

                                               

Ковзанярський спорт

Ковзанярський спорт - загальна назва для спортивних дисциплін, в яких атлети змагаються на швидкість подолання певної дистанції на ковзанах. Залежно від правил проведення змагань ковзанярський спорт поділяється на змагання на довгій доріжці, змаг ...

                                               

Вітрильний спорт

Вітрильний спорт - вид спорту, в якому спортсмени змагаються, використовуючи переважно човни та судна, спеціальні сани для снігу, а також колісні човни, що рухаються по твердій поверхні та приводяться в рух за допомогою вітрил.

                                               

Перелік видів спорту, що визнані в Україні

Процедурою визнання видів спорту в Україні займається Міністерство молоді та спорту України. Перелік визнаних видів спорту ведеться у спеціальному реєстрі. Реєстр складається з таких розділів: види спорту інвалідів з ураженням опорно-рухового апа ...

                                               

Автомобільний спорт

Автомобильний спорт - автомобільні змагання на пересіченій місцевості та на шосе й шосейних спорудах різного типу, які проводяться на спортивних, гоночних та серійних автомобілях. Автомобільний спорт є одним з моторних видів спорту. Як і більшіст ...

                                               

Спорт 1 (Україна)

Спорт 1 - український супутниковий спортивний телеканал. Він належить компанії "Поверхность", яку очолює Віктор Самойленко. Почав мовлення 1 грудня 2005 року.

                                               

Список міністрів молоді та спорту України

Список персон, які керували Міністерством України у справах молоді та спорту, Міністерством України у справах сімї та молоді, Міністерством України у справах сімї, дітей та молоді і Міністерством України у справах сімї, молоді та спорту з 1991 року.

                                               

Спорт 2 (Україна)

Спорт 2 - український супутниковий спортивний телеканал. Він належить компанії "Поверхность", яку очолює Віктор Самойленко. Почав мовлення 1 грудня 2005 року.

                                               

Національний комітет спорту інвалідів України

Національний комітет спорту інвалідів України - національний паралімпійський комітет України, який представляє державу у міжнародному паралімпійському та дефлімпійському русі.

                                               

Олімпійські види спорту

Олімпийські види спорту - види спорту, які входять до програми Олімпійських ігор. Олімпійські види спорту мають переваги над неолімпійськими з огляду на державне фінансування. Тому багато неолімпійських видів намагаються одержати прописку на Олім ...

                                               

Стрілецький спорт

Стрілецький спорт - спортивна стрільба з вогнепальної зброї. В широкому значенні - спортивна стрільба з вогнепальної і пневматичної зброї - нарізної і гладкоствольної, а також з лука; в спортивній термінології до стрілецького спорту відносять: ку ...

                                               

Спорт

Спорт - організована за певними правилами діяльність людей, що полягає в зіставленні їхніх фізичних та інтелектуальних здібностей. Спорт - це змагання за певними правилами, зазвичай це специфічний вид фізичної або інтелектуальної активності, яку ...

                                               

Інформаційне суспільство

Інформацийне суспильство - теоретична концепція постіндустріального суспільства, історична фаза можливого еволюційного розвитку цивілізації, в якій інформація і знання продукуються в єдиному інформаційному просторі. Головними продуктами виробницт ...

                                               

Суспільство

Суспільство - названа організована сукупність істот на певному етапі історичного розвитку, обєднаних характерними для них відносинами. Суспільство - самодостатня соціальна система, основою якої є взаємні стосунки людей, що складаються в процесі р ...

Бесплатно и без рекламы
не нужно скачивать или устанавливать

Pino - логическая онлайн игра, в основе которой находится тактика и стратегия. Это ремикс на шахматы, шашки и уголки. Игра развивает воображение, концентрацию внимания, учит решать поставленные задачи, планировать свои действия и логически мыслить. Не важно сколько у вас фишек, главное как они размещены!

интеллектуальная игра онлайн →