Топ-100

ⓘ Free online encyclopedia. Did you know? page 306                                               

Історичне товариство імені Нестора-Літописця

Історичне товариство імені Нестора-Літописця - наукове товариство з історії, що існувало в Києві протягом 1872–1931 років. Засноване в 1872 р. на основі наукового гуртка в Києві, офіційно відкрилося в січні 1873 р. У 1874 р. перейшло у відання Ки ...

                                               

Історіографічні дослідження в Україні

"Історіографічні дослідження в Україні" – історіографічний неперіодичний збірник наукових праць. Видається з 1997 як продовження щорічника "Історіографічні дослідження в Українській РСР", що виходив протягом 1968–73 в Ін-ті історії АН УРСР і був ...

                                               

Історія міст і сіл Української РСР

29 травня 1962 року була підписана постанова ЦК КПУ № 16 / 18-3 "Про видання "Історії міст і сіл Української РСР". Це перша фундаментальна історична праця, кожний том якої висвітлював історію населених пунктів окремих областей України, а їх на то ...

                                               

Критика історичних джерел

Критика історичних джерел в українській історіографії Вперше проблема критики джерел історичних була виразно поставлена італійськими гуманістами Л.Валла та Ф.Патрічі, а пізніше розвинута французьким правником Ж.Боденом і просвітителями. У націона ...

                                               

Ольжині читання

"Ольжіні читання" - періодичне наукове видання Львівської національної галереї мистецтв. Присвячене міждисциплінарним дослідженням Київської Русі та України. Виходить з жовтня 2005 року, періодичність - один номер на рік. Відповідальний редактор ...

                                               

Сторінки історії

"Сторінки історії" – збірник наукових праць кафедри історії КПІ ім. Ігоря Сікорського публікує наукові розвідки, присвячені малодослідженим проблемам громадсько-політичного, соціально-економічного, культурного і релігійного життя українського нар ...

                                               

Українець (журнал; 1859, 1864)

"Українець" - 2 випуски журн., видані М. Максимовичем у Києві 1859 і 1864, з літ. та іст. матеріалами і перекладами Максимовича. Був задуманий як продовження альманаху "Киевлянин", але тематика його розширилася, висвітлювалися сторінки історії вс ...

                                               

Україніка (електронна бібліотека)

net_in Украиніка лат. Ukrainica - електронна бібліотека, національний довідково-інформаційний та документальний ресурс архівних, рукописних і друкованих джерел, створених в Україні або інших державах - про Україну, її історію, економіку, культуру ...

                                               

Український науковий інститут книгознавства

Український Науковий Інститут Книгознавства - науково-дослідна установа, що існувала в Києві в 1922 - 1936 рр. на базі Головної Книжкової палати. Функціонування установи поділяють на два періоди - 1922 - 1931 та 1931 - 1936 рр.

                                               

Акты Западной России

"Акти Західної Росії" - російська 5-томна збірка опублікованих документів з історії Східної Європи за 1340 - 1699. Видана у 1846 - 1853 роках, у Санкт-Петербурзі Петербурзькою археографічною комісією при Міністерстві народної освіти Російської ім ...

                                               

Бібліографія історії України

Бібліографія історії України - бібліографічний покажчик опублікованих документів по історії України. Засновником ретроспективної бібліографії історії України вважається О.Лазаревський. Реєстрація поточної українознавчої літератури проводилась у ж ...

                                               

Історична наука в Україні

Наприкінці 18 - початку 19 ст. публікації з проблем української історії набувають якостей професійних наукових досліджень. Це було наслідком процесу інституціоналізації історичної науки, зокрема створення університетів, які, поряд з науковими тов ...

                                               

Історична правда з Вахтангом Кіпіані

Історична правда з Вахтангом Кіпіані - українська щотижнева телепрограма, що виходить з 2013 року. Ведучий - Вахтанг Кіпіані.

                                               

Так було

Так було - цикл історико-краєзнавчих програм виробництва Національної телекомпанії України філії Рівненська регіональна дирекція. Перша програма вийшла в ефір телеканалу РТБ у січні 2008 року і була присвячена палацу Любомирських. Відтоді, автор ...

                                               

Український інститут воєнної історії

Всеукраїнська громадська організація "Український інститут воєнної історії" Членами УІВІ є понад 500 докторів, кандидатів наук, професорів, доцентів, викладачів історії, відомих письменників та публіцистів.

                                               

Український історичний роман

Украинський історичний роман - різновид романного жанру української літератури. Цим поняттям називається також окремий літературний твір, написаний у жанрі історичного роману, що побудований на історичному сюжеті, який відтворює в художній формі ...

                                               

Центр памяткознавства НАН України і УТОПІК

Центр памяткознавства НАН України і УТОПІК - науково-дослідна установа, діяльність якої спрямована на поглиблення теоретико-методичного рівня памяткознавчих студій та памяткоохоронної діяльності в Україні.

                                               

42 епохи українських мовних контактів

"42 епохи украинських мовних контaктів" - найбільша за обсягом книга мовознавця Костянтина Тищенка. Опрацьована на 3000 доказових свідченнях. Принципова відмінність книги від попередніх полягає у поділі її відразу на 42 розділи саме за епохами ет ...

                                               

Акти Московської держави

Акты Московскаго государства, изданные Императорскою Академіею наукъ - збірка документів з політичної та військової історії Московської держави за період 1571 - 1664 рр. Ініціатором підготовки видання виступив академік Імператорської академії нау ...

                                               

Арабські середньовічні джерела про Східну Європу

Арабські середньовічні джерела - твори арабських середньовічних географів та істориків про землі Східної Європи. Поширення в Арабському халіфаті світської освіти і науки, залучення до вжитку античної спадщини привели до розквіту в арабів астроном ...

                                               

Архивъ русской революціи

Архивъ русской революціи - історико-археографічний альманах російської еміграції, що виходив у Берліні в 1921 - 1937 роках. Видавець - Й. Гессен 1865 - 1943. Друком вийшло 22 томи. Перші випуски витримали два-три видання, чергові томи виходили зі ...

                                               

Архітектор Йосип Каракіс

"Архітектор Йосип Каракіс" - документально-біографічна монографія про архітектора Йосипа Каракіса, написана і складена Олегом Юнаковим, що вийшла друком російською мовою 2016 року у видавництві "Алмаз". Редактором видання виступила кандидат архіт ...

                                               

Бої у Львові. 1-21 листопада 1918 року

Бої у Львові. 1–21 листопада 1918 року - військово-історична монографія Олександра Дєдика, присвячена воєнним подіям Листопадового чину у Львові 1918 року. Перша частина видана у видавництві "Астролябія" в 2018 році. Дослідження здійснене на відн ...

                                               

Вони боролися за волю України

Вони боролися за волю України - назва книги кандидата історичних наук Володимира Григоровича Дмитрука, яка складається з трьох томів: "Нарис історії Сірожупанної дивізії", "Нарис історії боротьби проти тоталітарного режиму на Україні в 1921-1939р ...

                                               

Гарвардська Бібліотека Давнього Українського Письменства

Гарвардська Бібліотека Давнього Українського Письменства – видавнича серія Українського наукового інституту Гарвардського університету, що стала складовою "Гарвардського проекту", присвяченого 1000-літтю хрещення України-Русі. Ініціював проект Ом ...

                                               

Долітописна мовна історія українців

"Долітописна мовна історія украинців" – енциклопедична монографія Костянтина Тищенка, новаторська за змістом і найбільша за обсягом книга автора, міждисциплінарний синтез кількох аспектів теми. Три перші нариси її – теоретичні: про виявлені генет ...

                                               

Енциклопедія історії України

Енциклопедія історії Украини - десятитомна чорно-біла ілюстрована енциклопедія з історії України. Видана українською мовою в 2003 - 2019 роках у Києві, у видавництві "Наукова думка" під егідою Інституту історії України Національної академії наук ...

                                               

За тебе, свята Україно

"За тебе,свята Україно" - серія книг Нестора Мизака та співавторів про національно-визвольну боротьбу ОУН і УПА на території Тернопільської та Хмельницької областей.

                                               

Заселення Донеччини у XVI-XVIII ст.

Заселення Донеччини у XVI - XVIII ст. - книга-монографія відомого вченого-історика Василя Пірка. Вперше в історико-краєзнавчій літературі на базі зібраних в архівах України та Росії документів простежується хід заселення сучасної Донеччини в XVI– ...

                                               

Іншомовна історія українців

"Іншомoвна істoрія украинців" - енциклопедичний довідник Костянтина Тищенка з історії українських мовних контактів. Книгу та її частини рецензували: член-кореспондент НАН України Н. Ф. Клименко, академік НАН України Г. П. Півторак, доктор філолог ...

                                               

Історико-статистичний опис Харківської єпархії

"Історико-статистичний опис Харківської єпархії" - книга українського церковного історика, громадського діяча та джерелознавця Гумілевського Д. Г. У книзі розглянуто як історія християнства у Слобідській Україні, так й історія Слобожанщини взагал ...

                                               

Історична хронологія Харківської губернії

"Історична хронологія Харківської губернії" - книга К.П. Щелкова видана у 1882 році, є одною з найперших робот з історії Харківщини і Слобожанщини. У книзі у вигляді хронології надані зжаті дані про основні події на території тогочасної Харківськ ...

                                               

Історія Рогізного єднає покоління (книга)

Історія Рогізного єднає покоління - інформаційно-краєзнавче видання про село Рогізне, де представлено результати краєзнавчих досліджень, проведених на теренах села та за його межами. Також у збірку включено спогади жителів села, публікації в засо ...

                                               

Історія українського друкарства (книга)

Історія українського друкарства - історичний твір українського письменника і науковця Івана Огієнка, написаний на основі архівних знахідок.

                                               

Історія Української РСР (видання 1977-1979)

"Історія Української РСР" - 8-томний курс української історії, виданий у Києві впродовж 1977–1979 років видавництвом АН УРСР "Наукова думка" під маркою Інституту історії та Інституту археології АН УРСР. Наклад - 30 000 примірників. Видання надрук ...

                                               

Короткий літопис Малої Росії

Короткий літопис Малої Росії - компілятивний твір, опублікований 1777 р. у Санкт-Петербурзі В. Рубаном на кошти колишнього гетьманського урядовця П. Хлєбникова. Присвячений малоросійському генерал-губернаторові П. Румянцеву-Задунайському. Написан ...

                                               

Малий словник історії України

Малий словник історії України - словник з історії України, підготовлений колективом Інституту історії України Національної академії наук України із залученням фахівців інших наукових і педагогічних установ. У словнику у стислій формі даються відо ...

                                               

Нарис історії України

"Нарис історії України" - двотомник українського історика XX століття Дмитра Івановича Дорошенка. Дає огляд історії України як процесу розвитку української державності. У книзі вміщено історичні відомості практично про всіх гетьманів України. Чим ...

                                               

Опис Сарматії Європейської

Опис Сарматії Європейської - історично-краєзнавчий твір раннього нового часу присвячений Східній Європі, що названа Європейською Сарматією. Написаний латиною. Виданий 1578 року в Кракові. Автор - королівський ротмістр і вітебський комендант Алесс ...

                                               

Розвіяні міфи. Історичні нариси і статті

"Розвияні мифи. Історичні нариси і статти" - збірник історичних нарисів і статей, співавтори якого - історик Дмитро Вєдєнєєв і письменник та журналіст Сергій Шевченко. Це перша книжка, яку видано на грошові пожертви тільки однофамільців - людей н ...

                                               

Руська історична бібліотека

"Руська історична бібліотека" - перше серійне видання історичної наукової літератури українською мовою. Ініційоване В.Антоновичем. Це серія збірок, монографій і праць з української історії, здебільшого в перекладах, започаткована за редакцією й у ...

                                               

Спомини запорожця

"Спомини запорожця" - книга спогадів Никифора Авраменка. Анотація видання: Спомини Никифора Авраменка, написані в рідкісному для української літератури жанрі "документального свідоцтва", вражають своєю відвертістю та безпосередністю. Події в Укра ...

                                               

Справа Василя Стуса (книга)

Справа Василя Стуса. Збірка документів з архіву колишнього КДБ УРСР - публіцистична книга українського історика, головного редактора порталу "Історична правда", публіциста Вахтанга Кіпіані про кримінальну справу, життя і смерть українського поета ...

                                               

Справжній суд історії ще попереду

"Справжній суд історії ще попереду" - книга зі спогадами, щоденниками Петра Шелеста, документами, матеріалами, що стосуються його діяльності. Книжка року 2003 в номінації "Постаті".

                                               

Старовинні маєтки України

"Старовинні має́тки Украини" - книга-альбом, монографія Родічкіна І. Д. та Родічкіної О. І. Книга стала лауреатом VII Всеукраїнського рейтингу "Книжка року 2005". Видання випущено в світ за сприяння Юрія Васкевича, Олега Юрченка, Ірини Юрченко та ...

                                               

Старовинні садиби Харківської губернії

"Старовинні садиби Харківської губернії" - книга Луковського Г. К. вперше видана у 1917 році, приділяє увагу садибам, на території колишньої Харківської губернії. Також розглянуті деякі аспекти життя слобідських шляхетських родин. За часи які про ...

                                               

Стефан Баторій і дніпровські козаки

"Стефан Баторій та дніпровські козаки" - історична монографія Андрія Стороженка. Видана в Києві 1904 року, відзначена 1909 року 48-ю Уваровською премією Петербурзької академії наук. Одна з найважливіших робіт історика, визнається фахівцями однією ...

                                               

Сторінки історії Носівки

Сторінки історії Носівки: до 850-річчя першої літописної згадки про місто / І. Буняк, А. Буняк, О. Комар. - Київ: "Бібліотека українця", 1997. - 60 сторінок. І. Я. Буняк, А. І. Буняк. Сторінки історії Носівки. Частина друга. - Ніжин: Аспект, 2003 ...

                                               

Таємниці письменницьких шухляд

"Таємниці письменницьких шухляд: Детективна історія украинської літератури" - художньо-документальна книжка Станіслава Цалика й Пилипа Селігея, що вийшла 2010 р. в серії "Невідома Україна". Містить розвідки про життя українських літературних клас ...

                                               

Трактат про дві Сарматії

"Трактат про дві Сарматії" - історично-географічний твір доби Відродження, присвячений Східній Європі, що названа Сарматією. Написаний латиною. Виданий 1517 року в Кракові. Автор - краківський канонік і професор Краківської академії Матвій із Міх ...

Бесплатно и без рекламы
не нужно скачивать или устанавливать

Pino - логическая онлайн игра, в основе которой находится тактика и стратегия. Это ремикс на шахматы, шашки и уголки. Игра развивает воображение, концентрацию внимания, учит решать поставленные задачи, планировать свои действия и логически мыслить. Не важно сколько у вас фишек, главное как они размещены!

интеллектуальная игра онлайн →