Топ-100
Back

ⓘ Цифрова економіка - економіка, що базується на цифрових компютерних технологіях. Цифрову економіку іноді називають інтернет-економікою, новою економікою або веб ..                                     

ⓘ Цифрова економіка

Цифрова економіка - економіка, що базується на цифрових компютерних технологіях. Цифрову економіку іноді називають інтернет-економікою, новою економікою або веб-економікою. Все частіше "цифрова економіка" переплітається з традиційною економікою, роблячи чітке розмежування складнішим. Під цифровою економікою розуміють виробництво, продажі та постачання продуктів через компютерні мережі.

                                     

1. Визначення

Термін "цифрова економіка" ввів 1995 року Дон Тепскотт. Термін "диджитал-економіка" digital economy введений у науковий обіг 1995 року американським ученим Ніколасом Негропонте.

                                     

2. Наукове обґрунтування

Концепцію цифрової економіки стисло сформулював у метафорі "перехід від обробки атомів до обробки бітів" американський програміст Ніколас Негропонте - засновник медіа-лабораторії Массачусетського технологічного інституту, фундатор асоціації "One Laptop per Child".

Томас Месенбург у 2001 виділив такі три основні складові концепції "Цифрова економіка":

 • Електронний бізнес,
 • Електронна комерція.
 • Підтримуюча інфраструктура,

На міжнародному рівні розраховують комплексний показник розвитку:

ІКТ - Networked Readiness Index WEF; індикатор результативності впровадження інновацій - Global Innovation Index INSEAD, WIPO; показник результативності ІКТ - ICT Development Index ITU; індикатор конкурентоспроможності національної економіки - Global Competitiveness Index WEF; Індекс людського розвитку HDI, що визначається ООН.

Дослідження впливу диджиталізації на світовий ВВП почали проводити із поширенням компютерних технологій наприкінці 1980-х років. Зокрема, за розрахунками зарубіжних експертів протягом 1987 - 1999 рр. середньорічне зростання цього показника внаслідок збільшення продажів компютерів становило 0.3 %. Нова хвиля досліджень на предмет потенціалу диджиталізації повязана з поширенням інтернет-технологій 3G. За висновками фахівців консалтингової компанії "PWC", зростання світового ВВП упродовж 2000 - 2010 рр. внаслідок популяризації 3G-інтернету сягнуло близько 45 %.

Класифікація країн світу за рівнем диджиталізації дає змогу виокремити чотири стадії розвитку суспільства таблиця.

З метою забезпечення презентабельності дослідження експерти PWC проаналізували вибірку зі 150 країн світу. Найбільша їхня кількість потрапила до групи обмеженого розвитку диджитал-економіки рівень диджиталізації - 0–30 %. Це переважно найменш розвинуті країни, для яких характерний найнижчий рівень ВВП на особу та останні позиції в міжнародних індексах людського розвитку. Наприклад, згідно з рейтингом ВВП на особу за 2017 р. Індія посідає 142-е місце, Молдова - 143-є, країни Африки, які ввійшли до цієї групи, - останні місця. Ідентичними є позиції країн групи в Індексі людського розвитку HDI.

До групи зародження диджитал-економіки належать країни, чий економічний розвиток і соціальний поступ здебільшого забезпечуються за рахунок багатих природних ресурсів і дешевої робочої сили. Рівень ВВП на одну особу в цих країнах залишається доволі низьким, що повязано з недостатньою розвиненістю соціальної інфраструктури, прірвою між рівнями життя найбідніших і найзаможніших верств населення.

Складено за: Maximizing the impact of digitization / PWC. URL: ; Human Development Report 2016. Human Development for Everyone. N. Y.: UNDP, 2016. 286 p.; World Bank Open Data. Free and open access to global development data. URL.

У рейтингу ВВП на одну особу за 2017 р. Китай - на 71-му місці, Грузія - на 110-му. За рівнем людського розвитку HDI Китай посідає 90-ту позицію, Грузія - 70-ту.

Рівень диджиталізації економік країн третьої групи наближається до середнього, оскільки відбуваються якісні зміни ІКТ, які створюють додану вартість у суспільстві. Відбувається трансформація видів діяльності з використанням диджитал-технологій як допоміжних, як важливого чинника досягнення бізнес-результатів, як основи забезпечення бізнес-стратегії, як підґрунтя формування нової бізнес-моделі. За критеріями PWC до цієї групи зачислено також економіку України, що підтверджує наявність базису для розширення потенціалу ІКТ у нашій державі. За ВВП на особу Україна посідає 133-є місце та 84-е в рейтингу HDI.

До четвертої групи входять розвинуті країни світу, де рівень диджиталізації є вищим від середнього. Водночас для таких країн характерні високий показник ВВП на особу й провідні позиції за індикатором людського розвитку. Норвегія є третьою за рівнем ВВП на особу й очолює рейтинг HDI, Австралія тринадцята за показником ВВП та друга за HDI.

                                     

2.1. Наукове обґрунтування Обґрунтованість

Дистрибуція новацій має хвилеподібну форму, що було відзначено Евереттом Роджерсом у 1962 році. Такий процес може бути описаний моделлю Патлака-Келлера-Сегеля PKS. Граничне спрощення комунікацій безперечно надає значні переваги користувачам цих систем над тими, хто не володіють такими можливостями. З екологічної точки зору така система суспільних відносин може бути представлена моделлю Волтерри-Лотки:

{ d N A d t = r A N A K A − N A − α 12 N B K A, d N B d t = r B N B K B − N B − α 21 N A K B, {\displaystyle {\begin{cases}{\frac {dN_{A}}{dt}}=r_{A}N_{A}{\frac {K_{A}-N_{A}-\alpha _{12}N_{B}}{K_{A}}},\\{\frac {dN_{B}}{dt}}=r_{B}N_{B}{\frac {K_{B}-N_{B}-\alpha _{21}N_{A}}{K_{B}}},\end{cases}}}

де α 12 {\displaystyle \alpha _{12}} - величина впливу частини суспільства A {\displaystyle A} на частину B, {\displaystyle B,} a α 21 {\displaystyle \alpha _{21}} - вплив частини B {\displaystyle B} на A {\displaystyle A}. Ця модель описує залежність чисельностей A {\displaystyle A} та B {\displaystyle B} при сумісному існуванні. Така ситуація відповідає громадянській війні див. Розділяй і володарюй у гібридній формі. Подібні системі є повсюдними у природі: присутність на пасовищі одного кролика здійснює мінімальний вплив на популяцію корів, а велике число кроликів здійснює дуже суттєвий вплив, що відомо будь-якому фермерові. Відтак для обґрунтованості цифровізації не достатньо її ефективності у сенсі вирішення проблем комунікацій, оскільки через затримки які можуть бути обумовленими фінансовим положенням у її поширенні не справджується принцип соціальної справедливості, який проголошується як основа закодавчих підходів.                                     

3. Наукові розробки в Україні

Науковими розробками в галузі розвитку цифрової економіки України фундаментально займається сектор цифрової економіки відділу економічної теорії Інституту економіки та прогнозування Національної академії наук України.,

З метою прискорення поступу ІКТ в нашій державі в січні 2018 р. затверджено Концепцію розвитку цифрової економіки та суспільства України на 2018 - 2020 роки.

                                     

4. Державна програма розвитку в Україні

17 січня 2018 року Кабінет Міністрів України затвердив урядову концепцію розвитку цифрової економіки в державі на 2018 - 2020 роки.,

Головним координаційним державним органом в питаннях електронного урядування є Державне агентство з питань електронного урядування.

5 липня 2018 року при Міністерстві економічного розвитку і торгівлі України почала роботу Координаційна рада з розвитку цифрової економіки в Україні.

                                     

5. Див. також

 • Мережева економіка
 • Віртуальна економіка
 • Інформаційне суспільство
 • Наносуспільство
 • Цифровий порядок денний для Європи
 • Електронний документообіг
 • Інноваційна економіка
 • Європейський комісар з цифрової економіки та суспільства
 • Електронний бізнес
 • Електронна комерція
 • Державне агентство з питань електронного урядування
                                     

6. Джерела

 • Диба М. І. Диджиталізація економіки: світовий досвід та можливості розвитку в Україні / М. І. Диба, Ю. О. Гернего // Фінанси України. - 2018. - № 7. - C. 50-63.
 • Уряд схвалив концепцію розвитку цифрової економіки та суспільства України на 2018 - 2020 /Сайт Міністерства економічного розвитку і торгівлі України, 17.01.2018/
                                     

7. Посилання

 • Цифрова економіка. Про нові можливості для України /Новое время, 28.11.2017/
 • Європа формує єдиний цифровий ринок. Чому Україна поза ним? /Укрінформ, 14.12.2017/
 • Проєкт"Внесок країн/народів, особистостей у світовий розвиток"
 • Фокус на цифровій економіці дозволить Україні прискорити зростання і бути конкурентною в світі /Урядовий портал, 30.01.2018/
 • Як цифрова економіка змінить Україну /Економічна правда, 17.01.2018/
 • Україна переходить на "цифрову економіку". Що це означає… /Укрінформ, 21.1.2018/
Бесплатно и без рекламы
не нужно скачивать или устанавливать

Pino - логическая онлайн игра, в основе которой находится тактика и стратегия. Это ремикс на шахматы, шашки и уголки. Игра развивает воображение, концентрацию внимания, учит решать поставленные задачи, планировать свои действия и логически мыслить. Не важно сколько у вас фишек, главное как они размещены!

интеллектуальная игра онлайн →