Топ-100
Back

ⓘ Військова економіка, як обєктивна реальність - постійно діюча частка суспільного виробництва для забезпечення потреб Збройних Сил склалася в роки Першої світово ..Військова економіка
                                     

ⓘ Військова економіка

Військова економіка, як обєктивна реальність - постійно діюча частка суспільного виробництва для забезпечення потреб Збройних Сил склалася в роки Першої світової війни в Німеччині. Усе те військове майно і озброєння, яке було накопичено до війни було використано і втрачено у перші два місяці війни. І вперше в історії людства економіка і політика стала перед проблемою недостачі кінцевої військової продукції і необхідністю переводу значної частки цивільного виробництва на військове виробництво. В сучасних умовах дуже посилився взаємозвязок між війною та економікою.

Економіка здійснює вплив в цілому на хід та результат війни:

 • по-перше економіка є обєктивною основою виникнення соціальних конфліктів які вирішуються через війну
 • економіка є матеріально-технічною базою збройної боротьби. Щоб вести війну потрібна зброя та багато іншого, що дає економіка.
 • економіка за допомогою військової техніки та людських ресурсів обумовлює організацію, форми і способи озброєної боротьби, військову тактику та стратегію

Взаємозвязок між економікою та війною має двосторонній характер:

 • війна і військові потреби формують структуру самої економіки
 • війна веде до прямого знищення продуктивних сил і у звязку з цим стає задача по збереженню виробництва, робочої сили, забезпеченню живучості економіки
 • війна відволікає значні фінансові, матеріальні та людські ресурси з виробничої сфери в непродуктивну невиробничу сферу

Таким чином з початком першої світової війни склалися обєктивно два сектори суспільно-го виробництва – цивільний сектор і військовий сектор і у військовій науці виник новий напрям її розвитку – військова економіка. Війна перш за все на макрорівні потребує прямих фінансових ресурсів.

Існують:

 • непрямі фінансові витрати на військову економіку
 • прямі фінансові витрати суто військові витрати
                                     

1. Військова економіка, як наука

Військова економіка, як наука вивчає військо-економічні відносини, які складаються в процесі виробництва, розподілу, обміну і споживання предметів військового призначення. Військова економіка, як обєктивна реальність включає в себе:

 • цивільне виробництво звичайної цивільної продукції
 • чисто військове виробництво засобів збройної боротьби
 • цивільне виробництво засобів збройної боротьби
 • військове господарство

Військова економіка як наука є складна система військово-економічних знань. Основними галузями військо-економічних знань є:

 • конкретна військова економіка та військове господарство
 • Загальна теорія військової економіки;
                                     

2. Загальна теорія військової економіки

Загальна теорія військової економіки включає:

 • вивчення проблем економічного протиборства і живучості економіки;
 • теорію військово-економічного потенціалу;
 • аналіз економічного забезпечення коаліційної війни;
 • визначення предмета та основних проблем військово-економічної науки, аналіз використовуваних методів;
 • розробка загальних принципів економічної роботи у військах;
 • аналіз особливостей суспільного виробництва в умовах війни;
 • дослідження змісту військової економіки, структури військового виробництва, законів та закономірностей економічного забезпечення підготовки та ведення війни;
 • аналіз військово-економічної підготовки та економічної мобілізації;
 • дослідження проблем управління військовою економікою.
                                     

3. Конкретна військова економіка і військове господарство

Конкретна військова економіка і військове господарство включає 3 підсистеми:

 • історичні військово-економічні знання.
 • галузеві конкретно-економічні знання;
 • спеціальні конкретно-економічні знання;
                                     

4. Галузеві конкретні військово-економічні знання

До галузевих конкретних військово-економічних знань відносяться:

 • економіка цивільної оборони.
 • економіка експлуатації та ремонту військової техніки;
 • економіка військових науково-дослідних та дослідно-конструкторських робіт ;
 • економіка Збройних Сил;
 • економіка військового будівництва;
 • економіка галузей оборонної промисловості;
 • економіка військового транспорту і звязку;
                                     

5. Спеціальні конкретні військово-економічні знання

Спеціальні конкретні військово-економічні знання включають:

 • військово-економічну інформатику.
 • військово-економічну географію;
 • військово-економічне планування;
 • фінанси Збройних Сил;
 • військово-економічний аналіз;
 • військово-економічну статистику;

Історичні військово-економічні знання:

 • історію військового господарства.
 • історію військово-економічної думки;

Військова економіка, як наука, має свої закони, закономірності та категорії. У військовій економіці діють загальні економічні закони такі як, закон вартості, закон продуктивності праці, закон росту потреб, закон попиту та пропозиції. Поряд з загальними економічними законами Військова економіка має ряд специфічних законів і закономірностей:

 • закон залежності виробництва засобів збройної боротьби від НТП;
 • закон взаємозвязку виробничих секторів військового виробництва.
 • закон першочергового виробництва вирішальних засобів збройної боротьби;
 • закон виробництва додаткового продукту для задоволення військових потреб;

На сферу військової економіки впливають закони політики та закони війни:

 • закон залежності ходу війни від співвідношення економічних потенціалів;
 • закон ходу війни залежно від співвідношення військових потенціалів воюючих країн;
 • закон залежності ходу війни від морально-політичного потенціалу.
 • закон залежності війни від її політичних цілей;


                                     

6. Структура військової економіки, як обєктивної реальності

1. Базові галузі

 • Комплекс військової та військово-технічної науки;
 • паливно-енергетичний комплекс.
 • Комплекс сировинних і матеріаловиробничих галузей;
 • Капітальне будівництво;
 • Інфраструктура;
 • Аграрно-промисловий комплекс;
 • Кадрове військове виробництво
 • Галузі, які переробляють сільськогосподарську продукцію;

2. Кадрові галузі

 • атомна військова промисловість;
 • танкобудування;
 • суднобудування;
 • виробництво артилерійських систем та систем залпового вогню;
 • ракетобудівництво;
 • виробництво стрілецької зброї;
 • виробництво боєприпасів.
 • літакобудування;

У своїй переважній більшості країн такі галузі зустрічаються дуже рідко. Як правило, формуються змішані підприємства, які поряд з цивільною продукцією здійснюють виробництво кінцевої військової продукції продукція двійного призначенння.                                     

7. Джерела

 • В. І. Мунтіян "Економіка та оборонні витрати". Київ, 1998
 • Воєнна доктрина України
 • В. І. Мунтіян "Оборонний бюджет та можливі шляхи його реформування в Україні". Київ, 1996
 • "Теорія і практика воєнної економіки" навчальний посібник В. І. Кириленко, КВГІ 2001
                                     

8. Посилання

 • Л. В. Кондратенко. Воєнна економіка // Енциклопедія історії України: у 10 т. / редкол.: В. А. Смолій голова та ін. ; Інститут історії України НАН України. - К.: Наукова думка, 2003. - Т. 1: А - В. - С. 594. - 688 с.: іл. - ISBN 966-00-0734-5.
Бесплатно и без рекламы
не нужно скачивать или устанавливать

Pino - логическая онлайн игра, в основе которой находится тактика и стратегия. Это ремикс на шахматы, шашки и уголки. Игра развивает воображение, концентрацию внимания, учит решать поставленные задачи, планировать свои действия и логически мыслить. Не важно сколько у вас фишек, главное как они размещены!

интеллектуальная игра онлайн →