Топ-100
Back

ⓘ Глобальне суспільство. Глобальне суспильство - суспільство, яке охоплює усю земну кулю і громадянами якого є всі жителі планети Земля. Поняття набуло поширення ..Глобальне суспільство
                                     

ⓘ Глобальне суспільство

Глобальне суспильство - суспільство, яке охоплює усю земну кулю і громадянами якого є всі жителі планети Земля. Поняття набуло поширення в другій половині XX ст., коли виникла потреба у дослідженні глобальних суспільних процесів, які впливають на розвиток людства в цілому.

Суспільства окремих країн світу на противагу до глобального суспільства називаються локальними суспільствами.

Основою для розвитку поняття глобального суспільства були ідеї єдинобожжя християнство, іслам та юдаїзм, а також європейської та китайської філософії, зокрема ідеї рівності й єдності всіх людей перед богом, ідеї космополії, граду земного і граду Божого, ідея Піднебесної тощо.

                                     

1. Різні трактування поняття

Поняття глобального суспільства тісно повязане з поняттям суспільства. Якщо на думку одних вчених - це суспільство існувало від самого виникнення людства, просто люди або не приділяли йому достатньої уваги, або називали іншими словами - "людство", "рід людський" тощо. Поняття близькі за змістом до поняття "глобальне суспільство" - планетарне суспільство, міжнародне або світове співтовариство, "глобальне село".

                                     

2. Життя в сучасному глобальному суспільстві

З точки зору глобального суспільства немає нічого загадкового в процесах глобалізації. Вони є звичайними суспільними процесамии суспільними перетвореннями у глобальному суспільстві, і їм можна знайти певні аналогії в суспільствах локальних окремих країн світу.

                                     

3. Локальні суспільства

У складі глобального суспільства в усі часи існували суспільства локальні, суспільства окремих країн, держав і регіонів світу. Таким чином глобальне суспільство так само має регіональну структуру, як і суспільство будь-якої окремої країни світу напр. України.

                                     

4. Глобальне господарство

Глобальне господарство Глобальна економіка - з точки зору глобального суспільства це його сфера господарської діяльності, його господарська система.

                                     

5. Історія ідеї глобального суспільства

Вперше ідеї розглядати всіх жителів нашого світу нашої планети як єдине суспільство зявляються ще в часи Старожитності. Зокрема древній мислитель і шукач істини Діоген вживає таке поняття, як космополіт, тобто громадянин світу, громадянин космополії суспільства світу. У християнстві, зокрема у православї, у різноманітних філософських вченнях на їх основі, ще у часи раннього середньовіччя зокрема Київської Русі використовуються такі поняття як людство, род людський, світ християнський, град Божий тощо, які по суті є осмисленням життя людства і глобального суспільства того часу з християнської точки зору. Цією ідеєю цікавилися як мислителі тогочасної Європи так і Росії Русі. Зокрема Жан-Жак Руссо, переклад праць якого здійснювався Іполитом Богдановичем.

                                     

6. Зародження і розвиток ідей глобального суспільства у рамках основних світових віровчень

Люди, знайомі з основними світовими віровченнями релігіями і поняттям глобального суспільства, досить легко знаходять аналогії в ідеях, які висловлювалися багатьма людьми у рамках цих віровчень протягом тисячоліть і сучасною ідеєю глобального суспільства. Для віруючих людей Творцем людства, а отже і глобального суспільства є Бог. Так у християнстві, мусульманстві, юдаїзмі та буддизмі велика увага приділяється людству, загальнолюдській спільноті земної кулі, вічним проблемам, які існують у її складі протягом всього її існування і оптимальним шляхам їх вирішення. У стародавніх віруваннях Китаю зокрема конфуціанстві подібні питання осмислюються з використанням поняття Піднебесної, життєвого простору, у якому живуть люди і одночасно - загальнолюдського суспільства, яке існує в рамках цього простору. Таким чином, ідеї глобального суспільства, осмислення життя людства як єдиного цілого, єдиної спільноти, яка існує на нашій планеті з часу появи перших людей, має багатовікову історію, початки якої губляться в глибині тисячоліть. Зокрема на землях сучасної України ці питання були досить ґрунтовно розроблені в рамках середньовічної православної філософії, інтерес до якої у світі почав зростати в останні роки, що дозволяє говорити про існування православного глобалізму, глобального світогляду заснованого на православних цінностях.                                     

7. Глобальне суспільство і проблеми глобалізації

Від самого початку виникнення людства, у глобальному суспільстві разом живуть дуже різні люди з різними поглядами на життя. В залежності від багатьох факторів люди можуть як схвалювати так і заперечувати загальнолюдські цінності і ідею мирного співжиття людства на планеті. У звязку з суспільними негараздами, які викликає глобалізація, існує багато людей в сучасному світі, які схильні вважати глобалізацію швидше негативним явищем ніж позитивним. Це своє бачення глобалізації вони часто переносять на глобальне суспільство, заперечуючи його існування або відмовляючись визнавати себе повноправними членами глобального суспільства.

                                     

8. Імперії і глобальне суспільство

Історія свідчить, що у часи суспільних негараздів у глобальному суспільстві зазвичай набувають поширення ідеї централізації влади єдиновладдя у суспільстві, тобто ідеї про те, що певна людина чи група людей зможуть вирішити існуючі соціальні проблеми, якщо до їх рук передати всю владу у суспільстві. Як правило ці ідеї ведуть до спроби встановлення влади у суспільстві насильницьким шляхом. Історія людства сповнена таких спроб. У масштабах глобального суспільства найбільш значимі спроби централізації влади як правило набувають форм світових імперій. Як приклади можна навести старожитні Китайську, Перську, Римську імперії, Арабський халіфат, середньовічні Західну Римську Священну Римську і Східну Римську Візантійську імперії, Велику Степову Монгольську Імперію, імперії Нового Часу, такі як Османська, Російська, Австро-Угорська, Британська, Німецька тощо. В історії XX ст. деякі дослідники розглядають такі імперії як Радянську СРСР, Німеччина 1930 - 1945 років і Американську США. У випадку суспільних негараздів у глобальному суспільстві є всі підстави очікувати нових спроб утворення світових імперій централізації влади у світі.                                     

9. Війни у світі і глобальне суспільство

З точки зору концепції глобального суспільства всі війни у світі мають на меті переділ влади і сфер впливу у глобальному суспільстві, усунення протиріч між тими чи іншими локальними суспільствами, що входять до його складу.

                                     

10. Структура глобального суспільства майбутнього

У минулому в глобальному суспільстві були періоди, коли його структуру характеризували як переважно первісно-общинну, рабовласницьку, феодальну, буржуазну і індустріальну тощо. Стосовно його майбутньої структури в наш час важко щось сказати, оскільки жодній людині не дано знати майбутнє. Різні дослідники пропонують різне бачення структури глобального суспільства майбутнього, зокрема глобальне інформаційне суспільство, глобальне громадянське суспільство, глобальна монархія диктатура, союз окремих держав світу та ін. Для сучасних жителів глобального суспільства, так само як і для їхніх предків, продовжують залишатись важливими питання збереження миру, порядку, добробуту, а також місцевих звичаїв, власної мови і віри в умовах швидких змін, які відбуваються.

                                     

11. Джерела

 • Transition to a Global Society. Review.
 • Young people, identity and living in a global society
 • The Great Transition Today. A Report from the Future.
 • Multiculturalism in a global society.
 • The Struggle for Global Society in a World System. A Response to Wallersteins "After Developmentalism and Globalization, What?"
 • Church as a global society
 • Global civil society?
 • Preparing children for global society
 • Towards a sustainable global society.
 • Глобальне громадянське суспільство //Політологічний енциклопедичний словник / уклад.: Л. М. Герасіна, В. Л. Погрібна, І. О. Поліщук та ін. За ред. М. П. Требіна. - Х.: Право, 2015
 • Toward a Global Society of States.
 • Thoughts on Fear in Global Society
 • Ethics for Global Society
 • Теодор Левітт. Глобалізація ринків, англ. стаття, яка часто розглядається як початки сучасної світової глобалістики.
 • Diversity in the globalised society.
 • Professions and social order in global society.


                                     

12. Література

 • М. Л. Ожеван, Г. Л. Піскорська. Глобальне інформаційне суспільство // Українська дипломатична енциклопедія: У 2-х т./Редкол.:Л. В. Губерський голова та ін. - К: Знання України, 2004 - Т.1 - 760с. ISBN 966-316-039-X
Бесплатно и без рекламы
не нужно скачивать или устанавливать

Pino - логическая онлайн игра, в основе которой находится тактика и стратегия. Это ремикс на шахматы, шашки и уголки. Игра развивает воображение, концентрацию внимания, учит решать поставленные задачи, планировать свои действия и логически мыслить. Не важно сколько у вас фишек, главное как они размещены!

интеллектуальная игра онлайн →