Топ-100
Back

ⓘ Державна премія України в галузі науки і техніки. 31 травня 2016 року Президент України Петро Порошенко підписав указ, яким затверджено в новій редакції Положен ..Державна премія України в галузі науки і техніки
                                     

ⓘ Державна премія України в галузі науки і техніки

 • 31 травня 2016 року Президент України Петро Порошенко підписав указ, яким затверджено в новій редакції Положення про Державну премію України в галузі науки і техніки, внесені зміни до Положення про Комітет з Державних премій України в галузі науки і техніки. Щорічно присуджуватиметься до пятнадцяти Державних премій, а кількість співавторів кожної наукової роботи, що висуватиметься для відзначення, складатиме не більше восьми осіб.
 • Заснована постановою ЦК Компартії України та Ради Міністрів УРСР від 23 квітня 1969 року.
                                     

1. Порядок присудження премії

Премія присуджується:

 • за роботи, які становлять значний внесок у розвязання проблем охорони довкілля та забезпечення екологічної безпеки;
 • за розроблення та впровадження нової техніки, матеріалів і технологій, нових способів і методів лікування та профілактики захворювань, що відповідають рівню світових досягнень;
 • за створення підручників для середніх загальноосвітніх, професійно-технічних і вищих навчальних закладів, що відповідають сучасним вимогам і сприяють ефективному опануванню знань, істотно впливають на поліпшення підготовки майбутніх спеціалістів.
 • за видатні наукові дослідження, які сприяють подальшому розвитку гуманітарних, природничих, технічних наук, позитивно впливають на суспільний прогрес і утверджують високий авторитет вітчизняної науки у світі;

На здобуття Державної премії можуть висуватися наукові роботи та підручники, опубліковані у завершеному вигляді не менше, ніж за рік до їх висунення, а також освоєні у виробництві роботи у галузі техніки, матеріалів, технологій.

 • Щорічна кількість Державних премій. Щорічно присуджується до 15-и Державних премій, у тому числі до 4-х - за роботи, що становлять державну таємницю.
 • Розмір Державної премії визначається щороку Президентом України за пропозицією Комітету з Державних премій України в галузі науки і техніки. До 1989 року розмір Державної премії складав 2500 карбованців. Найбільший номінальний розмір Державної премії був у 1996 році, складаючи 500 млн. крб. У 1996 році розмір премії складав 10 тис. грн., у 2010 році - 180 тис. грн.
 • У 2016 р. розмір Державної премії становив 250 тис. грн.

Висунення робіт на здобуття Державної премії провадиться установами Національної Академії Наук України, Академії медичних наук України, Української академії аграрних наук, Академії педагогічних наук України, Академії правових наук України, керівними органами громадських наукових та науково-технічних організацій, колегіями міністерств, інших центральних органів виконавчої влади, науково-технічними та вченими радами наукових організацій, вищих навчальних закладів із забезпеченням широкої гласності.

Висунення підручників на здобуття Державної премії провадиться колегією Міністерства освіти і науки України.

 • Термін подання робіт. Роботи, висунуті для участі у конкурсі, подаються Комітету з Державних премій щорічно до 1 квітня.
 • Кількість осіб в колективі претендентів. Колектив претендентів, робота якого висувається на здобуття Державної премії, не може перевищувати 8-и осіб і має включати тих осіб, які були безпосередніми учасниками виконання роботи і творчий внесок яких є найбільш визначним.

Відбір кандидатів до складу колективу претендентів, робота якого висувається на здобуття Державної премії, провадиться за місцем їх роботи шляхом таємного голосування.

Не допускається включення до колективу претендентів осіб, які виконували лише адміністративні, консультаційні чи організаторські функції.

 • Підсумкове обговорення у Комітеті з Державних премій робіт та осіб, яким за відповідні роботи пропонується присудити Державні премії, здійснюється з ґрунтовним аналізом достовірності одержаних у роботах результатів наукової науково-технічної діяльності, розглядом одержаних документів, експертних висновків, зауважень і пропозицій. Як правило, це відбувається в грудні місяці.
 • За результатами такого обговорення Комітет приймає рішення щодо внесення Президентові України пропозицій про присудження Державних премій особам за відповідні роботи.
 • Указ Президента України про присудження Державних премій видається, як правило, за два тижні до професійного свята працівників науки - Дня науки, що відзначається в третю суботу травня.

Лауреатові Державної премії вручаються в урочистій обстановці Диплом і нагрудний знак лауреата встановлених зразків, а також виплачується грошова частина Державної премії. У разі присудження однієї Державної премії колективу Диплом і нагрудний знак лауреата вручаються кожному лауреатові, а грошова частина Державної премії ділиться між ними порівну.

                                     

2. Опис нагрудного знака лауреата премії

 • На зворотному боці колодки є застібка для прикріплення нагрудного знака до одягу.
 • На лицьовому боці зображено розгорнуту книгу на фоні шестерні, над якою вміщено стилізоване зображення атома. По колу зображення обрамлено вінком з колосками пшениці.
 • Нагрудний знак лауреата Державної премії України в галузі науки і техніки виготовляється з позолоченого томпаку і має форму круглої медалі діаметром 25 мм.
 • На зворотному боці медалі розміщено зображення Знака Княжої Держави Володимира Великого, під яким - напис "Лауреат Державної премії України в галузі науки і техніки" і вигравірувано порядковий номер нагрудного знака.
 • Всі зображення рельєфні. Медаль має бортик.
 • За допомогою кільця з вушком медаль зєднується з колодкою, яка має форму прямокутної металевої пластинки висотою 15 мм і шириною 25 мм. Верхня і нижня частини колодки мають прорізи, через які поверхню колодки обтягнуто шовковою муаровою стрічкою зі смужками синього та жовтого кольорів.
                                     

3. Посилання

 • Нагородження Державними преміями України в галузі науки і техніки 2009 року
 • Комітет з Державних премій України в галузі науки і техніки
 • Закон України "Про державні нагороди України"
 • Указ Президента України "Питання Комітету з Державних премій України в галузі науки і техніки"
 • Указ Президента України "Про деякі питання присудження Державної премії України в галузі науки і техніки"
 • Нагородна система України
                                     

4. Джерела та література

 • Т. І. Катаргіна. Державні премії України // Енциклопедія історії України: у 10 т. / редкол.: В. А. Смолій голова та ін. ; Інститут історії України НАН України. - К.: Наукова думка, 2004. - Т. 2: Г - Д. - С. 365. - 518 с.: іл. - ISBN 966-00-0405-2.
 • В. С. Стогній. Державні премії України // Енциклопедія сучасної України: у 30 т / ред. кол. І. М. Дзюба арк. іл.: іл., портр., карти + 1 арк с. - С. 310.
Бесплатно и без рекламы
не нужно скачивать или устанавливать

Pino - логическая онлайн игра, в основе которой находится тактика и стратегия. Это ремикс на шахматы, шашки и уголки. Игра развивает воображение, концентрацию внимания, учит решать поставленные задачи, планировать свои действия и логически мыслить. Не важно сколько у вас фишек, главное как они размещены!

интеллектуальная игра онлайн →